Mariusz Jażdzyk, dołączył do departamentu Data, Technology&Innovation, Analytics&Insights (DTI&AI) w Publicis Media, gdzie objął stanowisko szefa ds. architektury danych i platform. 

Mariusz Jażdżyk, jako Head of Data Architecture and Platforms, będzie w Publicis Media całościowo nadzorował wewnętrzną architekturę danych oraz oparte na danych systemy i narzędzia, wykorzystywane w całej organizacji.

Precyzyjna komunikacja z konsumentem wymaga bardzo dobrej organizacji i przetwarzania coraz większej ilości danych. Danych z wielu źródeł na temat konsumenta, kontaktów z marką oraz efektów biznesowych. Dane dobrze zorganizowane i skutecznie podane to klucz w podejmowaniu właściwych decyzji. Zatrudnienie eksperta w dziedzinie architektury i analityki big data istotnie zwiększa kompetencje Publicis Media w tym obszarze – mówi Rafał Wyszyński, Practice Lead Publicis Media DTI&AI.

Zespół, którym pokieruje Mariusz Jażdżyk, będzie ściśle współpracował ze wszystkimi agencjami Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry Blue 449, Performics oraz LiquidThread), a także działami: Data Science i technologicznym.

Mariusz Jażdżyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu architektury IT, mającej na celu optymalne wykorzystanie danych w biznesie. Zajmował się konsultingiem, a także pracował dla operatorów telekomunikacyjnych Orange i Polkomtel, gdzie budował hurtownie danych, środowiska analityczne oraz przygotowywał strategie techniczno-biznesowe dla tych obszarów. Mariusz Jażdżyk ocenia również  regularnie międzynarodowe projekty big data i smart cities dla Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020.

Departament DTI&AI w Publicis Media  to centrum gromadzenia danych i zarządzania nimi oraz analityki i doradztwa w obu kluczowych z punktu widzenia klientów obszarach: efektywnej dystrybucji treści marketingowych w kanałach Paid, Owned i Earned oraz precyzyjnego docierania z komunikatem do pojedynczego użytkownika. Departament wspiera klientów agencji, należących do Publicis Media, we wszystkich fazach tworzenia i realizacji kampanii, projektów content marketingowych i działań marketingu precyzyjnego. DTI&AI pomaga określać KPI kampanii (na poziomach: mediowym, konwersji i biznesowym), gromadzi dane wokół konkretnych odbiorców oraz serwuje im kampanie. Analitycy DTI&AI tworzą zaawansowane modele z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego i badania (tj. m.in.: Modelowanie Atrybucyjne, Modelowanie POEM, Marketing Mix Modelling i Cross Media Study) pomagające zrozumieć reakcje konsumenta na kontakt z reklamą i w oparciu o wnioski zaplanować bardziej efektywną komunikację w przyszłości. Częścią departamentu DTI&AI jest dział TAAG (Technology And Activation Group), do którego zadań należy zarządzeniem technologią, adserving i webanalityka