Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uruchomił nowy kierunek studiów podyplomowych dla osób rozwijających swoją karierę w marketingu. Partnerem merytorycznym kierunku „Konsument 3.0” jest Publicis Media.  

Kierunek studiów „Konsument 3.0” zaprojektowany został przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Publicis Media. Powstał z myślą o osobach, które rozpoczęły karierę w branży marketingowej i chcą rozwijać swoje kompetencje oraz praktyczne umiejętności w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę z obszaru marketingu i sprzedaży, mających bezpośredni wpływ na rozwój biznesu przedsiębiorstw.

– W Publicis Media jesteśmy przekonani, że rola marketingu, jako najważniejszego narzędzia rozwijającego biznes firm, powinna sukcesywnie wzrastać, a naszą ambicją jest wspieranie marketerów w tym procesie. Wspólnie z ekspertami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stworzyliśmy ofertę edukacyjną dla osób z branży marketingowej, które już posiadają uniwersalną wiedzę, ale chcą ją zaktualizować i nauczyć się skutecznie implementować, przy wykorzystaniu nowych platform i narzędzi technologicznych, pozwalających na budowanie pozytywnych doświadczeń konsumentów z markami – mówi Piotr Piętka, CEO Publicis Media w Polsce.

Program kierunku „Konsument 3.0” obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów z zakresu między innymi: marketingu strategicznego i zarządzania marką, marketingu doświadczeń, komunikacji, zarządzania wiedzą o konsumencie, badań konsumenckich, analityki, strategii wykorzystywania kanałów komunikacji i technologii do realizacji celów biznesowych, strategii zbierania, analizowania i wykorzystania danych, komunikacji personalizowanej z wykorzystaniem platform DMP, zakupu mediów w modelu programmatic, a także wpływu zmian w internecie i technologii na zachowania konsumentów.

– Zmiany technologiczne, społeczne, a także gwałtowny rozwój kanałów komunikacji i narzędzi sprzedaży, wymagają od osób związanych z marketingiem nieustannego podnoszenia swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności praktycznych. Tę potrzebę edukacyjną chcemy wypełnić dzięki nowemu kierunkowi studiów podyplomowych Konsument 3.0 – mówi dr Monika Skorek z Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik studiów Konsument 3.0.

Wykładowcami na nowym kierunku będą zarówno eksperci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania UW, dr hab. Mariusz Trojanowski, dr Katarzyna Dziewanowska, dr Agnieszka Walczak, dr Anna Pawłowska), managerowie Publicis Media i agencji należących do tej organizacji (m.in.: Anna Rodzik i Adrianna Stępniewska, Account Directors w Zenith, Łukasz Borek, dyrektor generalny w LiquidThread, Piotr Adamczyk, Digital Strategy Lead w Zenith, Ewa Zakrzewska, Strategy & Capability Manager w Publicis Media), ale także eksperci i wieloletni praktycy zewnętrzni, tacy jak dr Mariusz Kondrat (ekspert prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej) czy Jacek Wąs, Platform Solution Consultant w firmie technologicznej Adform, która obok Publicis Media objęła studia „Konsument 3.0” opieką merytoryczną.

Rekrutacja do I edycję kierunku „Konsument 3.0” rozpoczęła się 21 maja. Studia wystartują od semestru jesiennego. Szczegółowy program można znaleźć na stronie: http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/KNS/